Kemijski inštitut Ljubljana obnovil certifikat Zdravju prijazna organizacija za leto 2023

Kemijski inštitut Ljubljana obnovil certifikat Zdravju prijazna organizacija za leto 2023

  • 02.02.2023
  • Kemijski inštitut Ljubljana je uspešno zadostil merilom za obnovo certifikata ZPO za leto 2023. Certifikat je v imenu KI Ljubljana prevzel direktor, prof. dr. Gregor ANDERLUH.

Celovit program Zdravju prijazna organizacija za Kemijski inštitut Ljubljana (KI Ljubljana) je bil pripravljen in potrjen novembra 2021. Podeljen je bil tudi certifikat Zdravju prijazna organizacija, ki ga je v imenu organizacije KI Ljubljana prevzela gospa dr. Andreja Drolc meseca decembra, 2021 za leto 2022. Jeseni l. 2022 smo pričeli z obnovo certifikata ZPO za leto 2023.

Obnova programa – certifikata ZPO za l. 2023 je osnovan na podlagi analize merljivih kazalnikov zdravja zaposlenih:

  • Podatkov kadrovske službe;
  • Analize vprašalnikov in predlogov zaposlenih;
  • Meritev European Fitness badge (EFB).

Za pripravo načrta promocije zdravja - Zdravju prijazna organizacija je zadolžena Polona Štajnar, strokovna sodelavka Športne unije Slovenije, v sodelovanju z zaposlenimi na KI Ljubljana.

Analiza zdravja zaposlenih nam je predstavljala izhodišče za postavitev ukrepov in aktivnosti pri načrtovanju promocije zdravja zaposlenih na KI Ljubljana. Zaposleni so v nadaljevanju obnove programa izpolnili anonimno anketo s področja zdravega življenjskega sloga, počutja na delovnem mestu in prehrane. Dodatno smo opravili meritve European Fitness Badge (v nadaljevanju EFB). Rezultati kažejo splošno telesno pripravljenost zaposlenih.

Obnova certifikata Zdravju prijazna organizacija opisuje primerjalno oceno zdravstvenega stanja in zadovoljstvo zaposlenih na KI Ljubljana, ter ukrepe za njihovo izboljšanje v letu 2023.

Na podlagi pridobljenih podatkov smo postavili letni plan ukrepov s področij:

  • ukrepi za izboljšanje delovnega okolja, ki podpira zdrav življenjski slog in gibanje,
  • področje krepitve in varovanja duševnega zdravja,
  • področje zdrave prehrane.