Ukrepi

V seznamu so zbrani vsi ukrepi za izvajanje programa Zdravju prijazna organizacija. S klikom na naziv posameznega ukrepa se odprejo podrobni podatki o ukrepu.
Spremljanje izvajanja ukrepov je možno le po vključitvi v projekt Zdravju prijazna organizacija.

Ukrepi na nivoju delovanja organizacije

Izvajalci
Športna unija Slovenije
Delodajalec

Vloga ŠUS
Priprava pogodbe o medsebojnem sodelovanju

Trajanje
Pogodba se podpiše pred pričetkom sodelovanja in traja celotno obdobje izvajanja projekta

Izvajalci
Športna unija Slovenije
Delodajalec
Promotor zdravja

Vloga ŠUS
Svetovanje pri imenovanju odgovorne osebe oz. skupine in strokovna podpora pri izvajanju vseh motivacijskih aktivnosti

Trajanje
Ob podpisu pogodbe in svetovanje skozi celotno obdobje izvajanja projekta

Izvajalci
Športna unija Slovenije
Delodajalec

Vloga ŠUS

Trajanje
Celotno obdobje izvajanja projekta

Izvajalci
Delodajalec
Športno rekreativna in športna društva, članice ŠUS

Vloga ŠUS
Pomoč pri vzpostavitvi povezave z društvi, članicami ali partnerskimi organizacijami

Trajanje
Skozi celotno obdobje trajanje projekta

Izvajalci
Delodajalec
Promotor zdravja
Zdravstveni domovi

Vloga ŠUS
Pomoč pri izbiri ustreznega ponudnika

Trajanje
Celotno obdobje izvajanja projekta

Izvajalci
Športna unija Slovenije
Delodajalec
Promotor zdravja
Športno rekreativna in športna društva, članice Športne unije Slovenije

Vloga ŠUS
Svetovanje pri organizaciji dogodka. V sodelovanju s članicami: organizacija športnega dne. Svetovanje pri enotni športni opremi

Trajanje
Enkraten dogodek

Izvajalci
Športna unija Slovenije
Delodajalec
Promotor zdravja

Vloga ŠUS
Pomoč in svetovanje pri vzpostavitvi skupnega prostora

Trajanje
Celotno obdobje izvajanja projekta

Izvajalci
Športna unija Slovenije
Delodajalec
Promotor zdravja

Vloga ŠUS
Svetovanje pri izbiri lokalnega ponudnika

Trajanje
Ob pripravi implementacijskega načrta

Izvajalci
Športna unija Slovenije
Delodajalec
Promotor zdravja

Vloga ŠUS
Svetovanje pri izbiri ponudnika

Trajanje
Ob pripravi implementacijskega načrta

Izvajalci
Delodajalec
Promotor zdravja

Vloga ŠUS
Spodbujanje zaposlenih za sodelovanje in dajanje pobud

Trajanje
Celotno obdobje

Izvajalci
Športna unija Slovenije
Delodajalec

Vloga ŠUS
Priprava načrta promocije zdravja za zaposlene, v sodelovanju z odgovorno osebo za promocijo in vodstvom.

Trajanje
Ob začetku izvajanja projekta

Ukrepi za izboljšanje zdravega življenjskega sloga in spodbujanje gibanja

Izvajalci
Športna unija Slovenije
Delodajalec

Vloga ŠUS
Zagotovitev izvajalca testiranja

Trajanje
Ob začtku in ob koncu izvajanja projekta

Izvajalci
Športna unija Slovenije
Delodajalec

Vloga ŠUS
Zagotovitev izvajalca

Trajanje
90 minut

Izvajalci
Športna unija Slovenije
Delodajalec

Vloga ŠUS
Zagotovitev izvajalca

Trajanje
90 minut

Izvajalci
Športna unija Slovenije
Delodajalec

Vloga ŠUS
Zagotovitev izvajalca

Trajanje
10 minut

Izvajalci

Vloga ŠUS
Zagotovitev izvajalca

Trajanje

Izvajalci

Vloga ŠUS
Zagotovitev izvajalca

Trajanje
15 min / osebo

Izvajalci

Vloga ŠUS

Trajanje

Izvajalci

Vloga ŠUS
Zagotovitev izvajalca

Trajanje

Izvajalci

Vloga ŠUS

Trajanje

Izvajalci

Vloga ŠUS
Zagotovitev izvajalca

Trajanje

Izvajalci

Vloga ŠUS
Zagotovitev izvajalca

Trajanje

Izvajalci

Vloga ŠUS

Trajanje

Izvajalci
Športna unija Slovenije
Delodajalec

Vloga ŠUS
Zagotovitev izvajalca

Trajanje
90 minut

Izvajalci
Športna unija Slovenije
Delodajalec

Vloga ŠUS
Ureditev okolja za izvajanje vaj na delovnem mestu z uporabo podpornih orodij ŠUS

Trajanje
Celotno obdobje izvajanja projekta

Ukrepi za izboljšanje delovnega okolja in ergonomija delovnih mest

Izvajalci
Športna unija Slovenije
Delodajalec

Vloga ŠUS
Zagotovitev izvajalca

Trajanje
90 minut

Izvajalci
Športna unija Slovenije
Delodajalec

Vloga ŠUS
Zagotovitev izvajalca

Trajanje
90 minut

Izvajalci
Športna unija Slovenije
Delodajalec
Promotor zdravja

Vloga ŠUS
Svetovanje in pomoč pri vzpostavitvi ustreznega okolja za zdrav življenjski slog. Pošiljanje motivacijskih sporočil

Trajanje
Celotno obdobje izvajanja projekta

Izvajalci

Vloga ŠUS

Trajanje

Ukrepi na področju zdrave in uravnotežene prehrane

Izvajalci

Vloga ŠUS

Trajanje

Izvajalci
Športna unija Slovenije
Delodajalec

Vloga ŠUS

Trajanje

Izvajalci
Športna unija Slovenije
Delodajalec

Vloga ŠUS
Zagotovitev izvajalca

Trajanje
90 minut

Ukrepi na področju psihosocialnega in duhovnega zdravja

Izvajalci
Športna unija Slovenije
Delodajalec

Vloga ŠUS
Zagotovitev izvajalca

Trajanje
90 minut

Izvajalci
Športna unija Slovenije
Delodajalec

Vloga ŠUS
Zagotovitev izvajalca

Trajanje
90 minut